Åtvidaberg

Intresseanmälan för röstmottagare

Här kan du anmäla ditt intresse om att arbeta som röstmottagare i vallokal under valet den 26 maj 2019.

Vi som arbetar för Åtvidabergs valnämnd har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose väljarnas rättigheter.

Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service med hög kvalitet till alla väljare. Vi har ett demokratiskt och lagstyrt uppdrag. Väljarnas förtroende är av största betydelse. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att följa regelverk samt agera med omtanke och god moral. Om du anmäler ditt intresse för att arbeta på valdagen den 26 maj förutsätter valnämnden att du ställer dig bakom dessa principer.

Rekrytering pågår löpande. Vi försöker i möjligaste mån placera röstmottagare som arbetat i tidigare val i samma valdistrikt som föregående val. Röstmottagare som har erfarenhet från att ha arbetat i tidigare val har normalt förtur att arbeta under valet.

Vår målsättning är att samtliga platser ska vara bemannade senast den 14 januari. Det går dock bra att lämna intresseanmälan löpande fram till valdagen då behov av reserver kan bli aktuellt.

Röstmottagare är formellt timanställda av kommunen. Ersättningsnivån fastställs av valnämnden.

Röstmottagare är enligt vallagen skyldiga att genomgå en obligatorisk utbildning före valet. Utbildningen sker i februari 2019. Mer information och kallelse till utbildning skickas ut till de som antagits som röstmottagare före januari månads utgång.  

Personuppgiftsbehandling

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämndens kansli, Box 206, 597 25 ÅtvidabergJag har erfarenhet från att arbeta tidigare val
Körkort för bil
Jag har tillgång till bil under valdagen