Åtvidaberg

EP-val 2019

Val till Europaparlamentet äger rum söndagen den 26 maj 2019.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet har den som är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om man är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen kan man anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns man upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks man från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Tjänstgöring som röstmottagare i Åtvidabergs kommun

På valdagen i vallokalen tjänstgör normat fyra röstmottagare varav en ordförande respektive vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.
 
På valdagen tjänstgör du från cirka kl. 07.00 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.
 
Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Åtvidabergs kommun kan du göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen.

Mer information: